Ford Ranger 2022 giá 1 tỷ đồng, liệu có xứng đáng??